Yêu cầu lấy lại mật khẩu thành công
Vui lòng kiểm tra email để tạo mật khẩu mới.

Thỏa thuận người dùng

Chào mừng bạn đến với Thỏa thuận người dùng của Quảng Cáo Số. Thỏa thuận này bao gồm những quy định và điều khoản chi phối hoạt động của bạn tại www.quangcaoso.vn. Trước khi đăng ký trở thành thành viên tại Quảng Cáo Số bạn phải chắc rằng đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận thành viên và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

 

Điều 1: Lưu ý trước khi sử dụng

1.1. Tổng quan

Chào mừng bạn đến với Thỏa thuận người dùng của Quảng Cáo Số. Thỏa thuận này bao gồm những quy định và điều khoản chi phối hoạt động của bạn tại www.QuangCaoSo.vn. Trước khi đăng ký trở thành thành viên tại
Quảng Cáo Số bạn phải chắc rằng đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận thành viên và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng
Quảng Cáo Số. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì Bạn không nên sử dụng Quảng Cáo Số. Khi đã sử dụng Quảng Cáo Số(Đã đăng ký thành công tài khoản hoặc sử dụng www.QuangCaoSo.vn nhưng không đăng ký tài khoản) thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này.

1.2. Thay đổi nội dung

QuangCaoSo.vn có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào. Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website www.QuangCaoSo.vn trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực).

Nếu Bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng
www.QuangCaoSo.vn , hoặc gửi văn bản phản đối đến www.QuangCaoSo.vn trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái gì thì có nghĩa là Bạn đồng ý với các nội dung thay đổi.

Trong trường hợp
www.QuangCaoSo.vn không chấp nhận văn bản phản đối của Bạn thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

Điều 2: QuangCaoSo.vn là sàn mua bán & Quảng Cáo trực tuyến

2.1 Quảng cáo & Marketing Online

www.QuangCaoSo.vn được biết đến là một website Marketing Online hàng đầu trên mạng tuy nhiên tuy nhiên chúng tôi không phải là người trực tiếp quảng cáo và Marketing trên website. Thực tế www.QuangCaoSo.vn là nơi cho phép các thành viên mua bán sản phẩm mọi lúc, mọi nơi ở nhiều hình thức bán hàng và quảng cáo khác nhau vì vậy mọi tin đăng trên website chúng tôi không chịu trách nhiệm.

2.2 Giao dịch

www.QuangCaoSo.vn không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa người bán và người mua. Như vậy, QuangCaoSo.vn không đảm bảo chất lượng, độ an toàn, tính hợp pháp, nội dung của sản phẩm, sự chính xác, khả năng bán hàng cũng như khả năng mua hàng của người mua. QuangCaoSo.vn cũng không đảm bảo được việc người bán và người mua có thực sự hoàn thành giao dịch hay giao dịch một cách hợp pháp hay không.

Bạn cần chú ý rằng có thể có những rủi ro khi giao dịch với những thành viên chưa đủ 18 tuổi hoặc những thành viên có mức độ xác minh thông tin thấp. Hơn nữa, bạn cũng có thể gặp rủi ro với các giao dịch quốc tế.

2.3 Loại trừ

QuangCaoSo.vn không liên quan đến những giao dịch thực sự giữa người bán và người mua nên trong trường hợp bạn có tranh cãi với một hoặc nhiều thành viên, bạn hãy loại trừ QuangCaoSo.vn(và các nhân viên, giám đốc, đại lý, công ty liên kết) ra khỏi những tranh tụng, yêu cầu pháp lý, bồi thường (thực tế, đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp và hậu quả) phát sinh khi bạn sử dụng QuangCaoSo.vn.

2.4 Quản lý thông tin

QuangCaoSo.vn cung cấp thông tin và thông báo liên quan đến những giao dịch và tài khoản của bạn. Những thông tin của chúng tôi không phải là sự đảm bảo, sự thừa nhận hay tính hợp pháp của những giao dịch của bạn, bạn có trách nhiệm hoàn thành tất cả các giao dịch mà bạn tham gia vào (bao gồm cả việc điều chỉnh tình trạng và tuân theo tất cả những ràng buộc của luật pháp). QuangCaoSo.vn không điều khiển, xác nhận hay chứng nhận sản phẩm cũng như thông tin hay nội dung mà người dùng đăng trên website. Bạn có thể nghi ngờ hoặc nhận thấy các thông tin xấu, không chính xác hoặc lừa đảo của người dùng, vì vậy hãy cẩn trọng và dùng phương thức giao dịch an toàn tại QuangCaoSo.vn.


Điều 3: Đăng và bán sản phẩm

3.1 Mô tả thông tin sản phẩm

Khi đăng bán một sản phẩm trên
QuangCaoSo.vn bạn phải đủ tư cách pháp lý để bán hàng. Bạn phải mô tả sản phẩm của bạn và những điều khoản bán hàng trong tin đăng. Tin của bạn có thể chỉ bao gồm mô tả bằng chữ, hình ảnh và những thông tin liên quan đến riêng một sản phẩm bạn bán. Tất cả các sản phẩm phải được đăng đúng danh mục.

3.2 Gian lận

Trong một số trường hợp, bạn có thể bị treo hoặc xóa tài khoản nếu chúng tôi bằng những biện pháp điều tra, kiểm chứng xác định rằng bạn đã mô tả không đúng sự thật thông tin sản phẩm đăng bán.

3.3 Bảo vệ Quyền sở hữu trí tuệ

Quy định Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng những sản phẩm được đăng bán trên website của chúng tôi không vi phạm bản quyền, thương hiệu hay những quyền hợp pháp khác của một hoặc nhiều bên thứ ba.

3.4 Thao túng

Bạn hoặc bất kỳ người bán hay người mua không thể thao túng giá cả của bất kỳ một sản phẩm bằng cách tự đặt giá và/hoặc nhờ đồng nghiệp, người thân, bạn bè đặt giá cho các sản phẩm đang bày bán của mình.

Điều 4: Thông tin của bạn

4.1 Định nghĩa

Thông tin của bạn là toàn bộ những thông tin bạn (hoặc bất kỳ thành viên nào khác) cung cấp cho
QuangCaoSo.vn khi đăng ký thành viên, khi bạn tham gia các hoạt động tại QuangCaoSo.vn Bạn phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý của những thông tin này.

4.2 Sự hạn chế

Thông tin của bạn (không giới hạn bất kỳ sản phẩm đã được đăng lên) không được:

- Sai lệch, không chính xác;
- Gian lận hoặc dính líu đến việc bán hàng giả, hàng ăn trộm ăn cắp;
- Làm ảnh hướng đến quyền lợi, bằng sáng chế, thương hiệu, bảo mật thông tin hoặc quyền cộng đồng, riêng tư của bên thứ ba
- Vi phạm pháp luật, quy chế, điều khoản, thông tư, quy định (không giới hạn với sự bảo vệ người dùng, sự cạnh tranh không lành mạnh, luật tội phạm, luật thương mại…);
- Nói xấu, phỉ báng, đe dọa, quấy rầy thành viên khác;
- Có tính chất khiêu dâm hoặc ẩn chứa hành động khiêu dâm;
- Ẩn chứa các loại virus, trojan, sâu, phần mềm tự gửi thư hoặc các chương trình máy tính có thể gây hại, chuyển đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ hệ thống hay dữ liệu cá nhân mà không cần có quyền truy cập hoặc sử dụng;
- Tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi hoặc gây mất toàn bộ hoặc một phần những dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ mạng cho chúng tôi hoặc các nhà cung cấp khác;
- Liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoặc có nội dung mô tả về sản phẩm cũng như dịch vụ bị cấm trong Thỏa thuận này;

4.3 Sự cho phép

QuangCaoSo.vn chỉ sử dụng thông tin của bạn cung cấp vì vậy
QuangCaoSo.vn có quyền sử dụng thông tin của bạn trong những thông báo trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. QuangCaoSo.vn chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn trong khuổn khổ Chính sách Quyền riêng tư.

Điều 5: Tiếp cận và can thiệp

Website của chúng tôi có một hệ thống kiểm soát và bạn phải thừa nhận sẽ không sử dụng bất kỳ loại máy móc, phương tiện nào để điều chỉnh hoặc sao chép nội dung trang của chúng tôi. Bạn phải đồng ý rằng bạn không:

- Sử dụng bất kỳ máy móc, phần mềm để trốn tránh hoặc cố gắng xâm phạm đến việc vận hành trang của chúng tôi.
- Thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm thay đổi, chỉnh sửa thông tin trên toàn hệ thống của chúng tôi. Hầu hết các thông tin, tính năng trên
QuangCaoSo.vn được cập nhật thường xuyên vào thời gian nhất định và chúng thuộc quyền sở hữu của QuangCaoSo.vn.

Điều 6: Đánh giá thành viên

Bạn không thể thực hiện bất kỳ hành động nào làm hủy hoại đến sự liên kết của hệ thống đánh giá thành viên. Nếu như điểm đánh giá uy tín của bạn là -4, bạn sẽ bị khóa tài khoản, như vậy bạn sẽ không thể đăng tin hoặc tham gia mua bán.

6.1. Gửi đánh giá

Bạn thừa nhận rằng những đánh giá của bạn bao gồm cả những lời bình luận của bạn đối với thành viên khác. Hệ thống đánh giá được tạo ra không phải cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích đánh giá uy tín hoạt động của một thành viên.

6.2. Giao dịch ảo

Bạn không được phép tạo hoặc tham gia các giao dịch ảo nhằm tăng điểm uy tín cho mình. Nếu bị phát hiện gian lận, chúng tôi sẽ xử lý theo Quy định Xử lý vi phạm hiện hành.

6.3. Nhận đánh giá từ ngoài

QuangCaoSo.vn không cung cấp bất kỳ phương tiện nào để bạn nhận đánh giá từ hệ thống khác bởi vì những đánh giá đó không phản ảnh được đúng uy tín của bạn trên hệ thống của chúng tôi.

Điều 7: Vi phạm

QuangCaoSo.vn sẽ lập tức cảnh báo ngay, treo tài khoản thành viên tạm thời hoặc vĩnh viễn hay xóa bỏ tư cách thành viên và từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn nếu:

- Bạn vi phạm Thỏa Thuận này, Chính sách Quyền riêng tư hoặc những điều khoản hay chính sách liên quan của Chúng tôi
- Chúng tôi không thể xác minh hoặc xác nhận bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp
- Chúng tôi cho rằng những hành động của bạn có thể vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của thành viên khác hoặc với
QuangCaoSo.vn

Điều 8: Riêng tư

QuangCaoSo.vn áp dụng Chính sách Quyền riêng tư cho tất cả các thành viên. Chính sách Quyền riêng tư kết hợp chặt chẽ với Thỏa thuận thành viên này. Bạn phải đọc và đồng ý Chính sách Quyền riêng tư khi bạn đăng ký sử dụng QuangCaoSo.vn.

Điều 9: Tuân thủ pháp luật

Chỉ riêng bạn chứ không phải
QuangCaoSo.vn chịu trách nhiệm pháp lý các hoạt động của bạn tại QuangCaoSo.vn. Bạn phải chắc chắn rằng bạn tuân thủ tất cả những chính sách, điều luật, thông tư, quy tắc luật pháp trong nước và quốc tế liên quan đến việc bạn mua, bán, giao dịch tại website của chúng tôi cũng như tại các website chúng tôi liên kết.

Điều 10: Bồi Thường

Bạn đồng ý bồi thường khi (và không liên quan hoàn toàn với chúng tôi) những thắc mắc, yêu cầu, kiện cáo, mất mát, hay sự hư hỏng của sản phẩm của bên thứ ba hoặc phát sinh từ sự vi phạm Thỏa thuận này hoặc những chính sách, điều khoản liên quan hay sự vi phạm pháp luật.

Điều 11: Miễn trừ trách nhiệm

Không có bất kỳ trường hợp nào trong đó
QuangCaoSo.vn và những đại lý dịch vụ của QuangCaoSo.vn phải chịu trách nhiệm pháp lý cho việc mất mát lợi nhuận hoặc những thiệt hại xuất phát hoặc liên quan đến website hoặc dịch vụ của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng QuangCaoSo.vn và những đại lý dịch vụ của chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý về các hoạt động của người dùng.

Bạn chấp nhận tự chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành động của mình.

Điều 12: Phân xử

Bất kỳ sự tranh tụng hay khiếu nại liên quan đến Thỏa thuận này đều được thận trọng giải quyết dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên liên quan. Trong trường hợp các bên không đi đến thống nhất cuối cùng thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa.