Yêu cầu lấy lại mật khẩu thành công
Vui lòng kiểm tra email để tạo mật khẩu mới.

Dành cho người bán

Quy định dành cho người bán

Chính sách của Sàn TMĐT quangcaoso.vn là những quy định, hướng dẫn giúp tạo một môi trường mua bán an toàn, công bằng và tiện ích cho toàn thể thành viên. Là người bán, thành viên tham gia có trách nhiệm đọc và hiểu những chính sách của Quảng Cáo Số cũng như những quy định và luật hiện hành nêu trong Quy chế hoạt động

1