Yêu cầu lấy lại mật khẩu thành công
Vui lòng kiểm tra email để tạo mật khẩu mới.

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHIẾU NẠI

Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của người mua: Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Shop Quảng Cáo Số qua số hotline 0984966806 hoặc email quangcao@quangcaoso.vn.

Bước 1: Tiếp nhận

 

Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của người mua: Trung tâm hỗ trợ khách hàng của Shop Quảng Cáo Số qua số hotline 0984966806 hoặc email quangcao@quangcaoso.vn. Thời gian tiếp nhận thông tin khiếu nại tối đa là 24 giờ làm việc, thời gian xử lý khiếu nại sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp và sẽ được thông báo cụ thể cho đối tác ngay sau khi thông tin đã được tiếp nhận.
Kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối.

 

 

Bước 2: Xử lý khiếu nại

 

Thu thập thông tin, hình ảnh chứng cứ từ các bên liên quan
Đưa ra phán quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan
Đơn vị xử lý: Trung Tâm Vận Hành

 

 

Bước 3: Hoàn tất khiếu nại

 

Chuyển thông tin cho nhà vận chuyển, theo dõi quá trình đổi/trả hàng (nếu có)
Hoàn tiền cho người mua (trường hợp trả hàng) hoặc chuyển tiền cho Nhà cung ứng/ Đối tác (đổi hàng)
Xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại.
Đơn vị xử lý: Trung Tâm Vận Hành


Các tin đã đưa